french2Modern English proponuje bogatą gamę kursów i szkoleń językowych we Francji.

Kursy języka francuskiego na wszystkich poziomach zaawansowania pozwalają szybko i skutecznie nauczyć się języka i umożliwiają łatwe zrozumienie rozmów w kontekście codziennego życia i pracy. Szkolenia są dopasowane pod względem poziomu zaawansowania i początkowej znajomości języka. Intensywne zajęcia indywidualne lub w grupach stymulują rozwój językowy poprzez zajęcia konwersacji, rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem i systematyczne rozbudowywanie i wzbogacanie słownictwa. Materiały edukacyjne przygotowane przez doświadczoną kadrę pedagogiczną umożliwiają szybkie zapoznanie się ze słownictwem używanym na co dzień, a w przypadku kursów specjalistycznych- słownictwa niezbędnego do pracy i komunikacji w biurze lub przedsiębiorstwie.

Szkolenia z francuskiego są dostępne dla wszystkich grup wiekowych.